Estou tentando transmitir a NFS-e e esta apresentando  o seguinte motivo 'System.Exception: Erro ao converter a string para XML: Dynamic SQL Error SQL error code = -206 Column unknown VCIDCODIBGEINCIDENCIA At line 1, column 818 at C'.